* * * * * ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

กล้องวงจรปิด(CCTV)ในเขตพื้นที่ป่าตองเซฟตี้โซน

ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน/ตัว

ใช้ได้

ใช้ไม่ได้

ภาคราชการ

๓๔

๑๖

๑๘

ภาคเอกชน

๑๘๓

๑๘๓

สรุปรวม

๒๑๗

๑๙๙

๑๘

 

นำเทคโนโลยี อุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ได้มีการปรับปรุงระบบกล้อง CCTV ของ สภ.กะทู้

โดยสามารถดูกล้อง CCTV ของเทศบาล จำนวน ๓๐ ตั