แผนที่เส้นทาง

สถานีตำรวจภูธรกะทู้ ตั้งอยู่ที่ 68 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076-342719-20

การเดินทาง มี 3 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทางที่ 1 ใช้ถนนวิชิตสงครามหรือทางหลวงหมายเลข 4020 จากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4029 อีก 3 กม. ถึงสี่แยกสี่กอ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิชิตสงครามอีกครั้ง ประมาณ 3 กม. เข้าถนนพระบารมี ช่วงนี้เส้นทางจะขึ้นเขามีความลาดชัน และเป็นทางโค้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก็ถึงหาดป่าตอง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี อีก 1.5 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไสน้ำเย็น ประมาณ 300 เมตร ก็ถึง สภ.กะทู้

2. เส้นทางที่ 2 ใช้ถนนสิริราชย์ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ กับตำบลกะรน อำเภอเมือง

3. เส้นทางที่ 3 ใช้ถนนพระบารมี ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้กับตำบลกมลา อำเภอกะทู้