สภาพทั่วไปของพื้นที่

  สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญของประเทศไทย โดยมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ชายหาดป่าตอง ,ชายหาดกะหลิม และซอยบางลา เป็นต้น ทำให้มีประชากรแฝงซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกในพื้นที่ป่าตอง ในช่วง  Low Season  ประมาณ ๓๖,๐๐๐ ถึง ๔๖,๐๐๐ คนต่อวัน  และในช่วง High Season ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๖๕,๐๐๐ คนต่อวัน (ข้อมูลจาก แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2554-2556 ของเทศบาลเมืองป่าตอง)

  สถานีตำรวจภูธรกะทู้ ตั้งอยู่เลขที่ 68 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากอำเภอกะทู้ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และ ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถติดต่อกับที่ว่าการอำเภอกะทู้ และจังหวัดภูเก็ต โดยถนนพระบารมี(ทางหลวงหมายเลข 4020 ) และสามารถเดินทางไปยัง หาดกมลา, หาดสุรินทร์,หาดกะรน โดยใช้ถนนรอบเกาะ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่หาดสุรินทร์ สิ้นสุดที่หาดราไวย์ ระยะทาง 40.55 กม.

พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลป่าตองมีเนื้อที่ 16.4 ตร.กม.