สถานภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจ สภ.กะทู้

ตำแหน่ง
อัตราอนุญาต (นาย)
มีตัวจริง (นาย)
ว่าง (นาย)
ผกก.
1
1
-
รอง ผกก.ป.
1
1
-
รอง ผกก.สส.
1
1
-
สวป.
3
3
-
สว.สส.
1
1
-
สว.ธร.
1
1
-
พงส.
9
8
1
- พงส.ผนพ. จำนวน 1 นาย
- พงส.ผนก. จำนวน 4 นาย
- พงส. จำนวน 3 นาย
รอง สวป.
13
11
2
รอง สว.ธร.
1
1
-
รอง สว.สส.
3
2
1
รวม
34
30
4
 
ตำแหน่งควบ (ตร.อายุ 53 ปี)
-
16
-
- รอง สว.(สส.) จำนวน 1 นาย
- รอง สว.(จร.) จำนวน 7 นาย
- รอง สว.(ป.) จำนวน 8 นาย
กำลังพลชั้นประทวน
ตำแหน่ง
อัตราอนุญาต (นาย)
มีตัวจริง (นาย)
ขาด (นาย)
หมายเหตุ
งานธุรการ
7
-
7

งานป้องกันปราบปราม

*-ตำแหน่งควบ 53 ปี

162

79

(71 / *8)

83

งานสืบสวน

*-ตำแหน่งควบ 53 ปี

20

19

(18 / *1)

1
งานสอบสวน
11
1
10

งานจราจร

*-ตำแหน่งควบ 53 ปี

36

36

(29 / *7)

-
รวม
236

135

(119 / * 16)

101